Skärmklipp 2017-04-14 01.01.24

Boka HLR-kurs i Stockholm, Göteborg och Malmö
Samtliga utbildningar i hjärt- och lungräddning och Första hjälpen uppfyller arbetsmiljöverkets krav och följer Svenska HLR-rådets senaste riktlinjer.

Brandmän och ambulanspersonal utbildar dig hjärt- och lungräddning (HLR) och Fösta hjälpen!

Webbutbildning i HLR

Tidsåtgång: ca 15 min
Kostnad: 1 998 kr

Webbutbildningen är lämplig för dig som vill repetera dina kunskaper I HLR. Det är enkelt, pedagogiskt, billigt och lärorikt.
Läs mer >

HLR-barn

Tidsåtgång: 3 tim
Kostnad: från 6 998 kr

Specialanpassad för förskolor,  skolor och andra som har barn i sin närhet. Du kommer bl a att lära dig göra HLR steg-för-steg och hjälpa ett barn som har satt i halsen.
Läs mer >

HLR-vuxen

Tidsåtgång utan hjärtstartare:
2 tim 15 min
Kostnad: från 5 998 kr
Läs mer >

Tidsåtgång med hjärtstartare: 3 tim
Kostnad: från 6 998 kr
Läs mer >

Du kommer att lära dig göra HLR steg-för-steg och hjälpa någon som har satt i halsen. Välj utbildningen med eller utan hjärtstartare.

HLR-instruktörkurs

Tidsåtgång: 6 tim
Kostnad: från 4 598 kr

HLR-instruktörsutbildningen är till för dig som vill certifiera dig och lära ut grundläggande HLR (hjärt- och lungräddning) till andra. T ex inom företaget. Läs mer >

HLR-huvudinstruktörskurs

Tidsåtgång: 8 tim
Kostnad: från 5 598 kr

HLR-huvudinstruktörsutbildningen är till för dig som vill certifiera dig och utbilda egna HLR-instruktörer. T ex inom företaget.

Dessutom kan du utbilda egna HLR-huvudinstruktör. Läs mer >